Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları


Enisina

Üye
Birey:Kendi başına bir varlığı ve kimliği
olan insandır.

Devlet:Belli bir toprak parçası üzerinde
yaşayan üstün siyasal otorite tarafından
yönetilen siyasal örgütlenmeye devlet
denir.

İktidar:Egemenliği elinde
bulunduran,yönetme gücüne sahip siyasal
topluluktur.

Meşruiyet:Yapılan iş ve eylemin pozitif
hukuka uygun olmasıdır.Pozitif hukuka
uygun olmayan iş ve eyleme gayrı meşru
eylem denir.

Yönetim:Kurumların belirli kural ve
program çerçevesinde idare edilmesidir.

Egemenlik:Bir devletin bağımsız olması
ve içten içe en üstün otorite olması
anlamıyla beraber devlet otoritesini elinde
bulundurma anlamına da gelmektedir.

Hak:Yasaların bireylere tanımış olduğu
yetkilerdir.

Hukuk:Bireyin bireyle,bireyin toplumla
arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallardır.

Yasa:Toplumda o an için geçerli olan
kurallardır.

Saygılar.
 
can_huso_sulo

can_huso_sulo

Üye
tamam da felsefe nerde daha çok ekşi ye benzemiş :DDD
:tşk:
 
Üst Alt