Diş Fırçalama Yönergesi


Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
Diş Fırçalama Yönergesi nedir,
Diş Fırçalama Yönergesi hakkında bilgi,
Diş Fırçalama ile ilgili Yönerge

DİŞ FIRÇALAMA BECERİSİ ÖĞRETİM PLANINI HAZIRLMA
1 ) ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ

Hazırlanan tek fırsatlı ve çok fırsatlı ölçüt bağımlı ölçü araçlarımızı kullanarak
( öğrencimiz için uygun yöntemden birini de seçebiliriz) öğrencinin yapabildikleri yani performans düzeyi belirlenir.

2 ) AMAÇLAR UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:Öğrenci , dişlerini fırçalaması istendiğinde 3/4 oranında bağımsız olarak dişlerini fırçalar. ÖĞRETİMSEL AMAÇ 1.Öğrenci, ellerini ve ağzını yıkaması istendiğinde 3/4 oranında bağımsız olarak ellerini ve ağzını yıkar. ÖĞRETİMSEL AMAÇ 2.Öğrenci, diş fırçasına macun sürmesi istendiğinde 3/4 oranında bağımsız olarak diş fırçasına macunu sürer. ÖĞRETİMSEL AMAÇ 3.Öğrenci, diş fırçasını dişlerinin üzerinde aşağı ve yukarı doğru hareket ettirerek fırçalaması istendiğinde 3/4 oranında bağımsız olarak diş fırçasını dişlerinin üzerinde aşağı ve yukarı doğru hareket ettirerek dişlerini fırçalar.
ÖĞRETİMSEL AMAÇ 4.Öğrenci, ağzını durulaması ve fırçayı temizlemesi istendiğinde 3/4 oranında bağımsız olarak ağzını durular ve fırçayı temizler.

ÖĞRETİMSEL AMAÇ 5.Öğrenci, ellerini yıkayıp kurulaması istendiğinde 3/4 oranında bağımsız olarak ellerini yıkar ve kurular. ÖĞRETİMSEL AMAÇ 6.Öğrenci, dişlerini fırçalaması istendiğinde 3/4 oranında bağımsız olarak dişlerini fırçalar.
3 ) ARAÇLAR

İki tane aynı şekilde ve özellikte diş macunu ve fırçası. Diş macunu çocuklar için hazırlanan tatları güzel olan macunlardan veya çocuğun zevkine göre seçilmelidir.Diş fırçası da çocuğun sevdiği ve ilgisini çekecek şekilde olmalıdır.Hatta mümkünse eğitime başlamadan önce diş fırçası ve macunu öğrenciyle birlikte alınmalıdır.Böylece öğrenciyi dişlerini fırçalamaya motive etmiş ve istek uyandırmış olursunuz. Ayna, lavabo, su. Becerinin ana basamaklarının bulunduğu resimli kartlar, Çürümüş ve yapma dişlerin bulunduğu resimli kartlar.
4 ) EĞİTİM ORTAMI

Diş fırçalama becerisi öğretmen ve öğrencinin rahat hareket edebileceği kadar genişlikte bir banyo veya lavaboda yapılmalıdır. Ayna, öğrencinin boyuna uygun şekilde yerleştirilmelidir. Ortamdaki uyarıcılar ve öğrencinin dikkatini dağıtacak nesneler ortadan kaldırılır, ortam mümkün olduğunca sadeleştirilir. Örneğin banyoda bulunan temizlik malzemeleri, kozmetik malzemeleri ve süsler ya kaldırılır yada öğrencinin dikkatini çekmeyecek/dağıtmayacak şekilde yeniden düzenlenir.Ortamın ses,ışık,sıcaklık vb. gibi fiziki şartları düzenlenir.Çalışmaya başlamadan önce öğrencinin açlık,susuzluk,tuvalet gibi ihtiyaçları kontrol edilir .Eğer uygulama sınıf ortamında yapılacak ise diğer öğrencilerden sessiz olmaları ve arkadaşlarını dikkatli bir şekilde takip etmeleri istenir.
5 ) PEKİŞTİREÇLER

Öğretim sırasında öğrencinin yaptığı doğru basamaklar aferin sana, harikasın gibi sözel pekiştireçlerle veya başını okşayarak,süpersin diyerek pekiştirilir.Ayrıca çalışma bittikten sonra ise önceden belirlenen öğrencinin yapmaktan yemekten yada oynamaktan hoşlandığı bir şeyi kendisine vereceğimizi veya birlikte yapacağımızı söyleyebiliriz.
6 ) ÖĞRETİMDEKİ İLERLEMİNİN KAYDEDİLMESİ

Öğretimdeki ilerlemeyi kaydetmek için daha önceden oluşturduğumuz ölçüt bağımlı ölçü aracını kayıt çizelgesi haline getirip öğrencinin öğretim sırasında bağımsız yada ipucu verilerek yapılan basamaklar ilgili basamağın karşısına işaretlenerek öğretimdeki ilerlemeler kaydedilmiş olur. Öğretimdeki ilerlemenin kaydedilmesi bir sonraki öğretim oturumunda öğretime hangi basamaktan başlanacağı,öğretimin sistemli bir şekilde takip edilmesi bakımından da oldukça önemlidir.
7 ) ÖĞRETİM ZAMANI

Öğretimi yapmayı düşündüğümüz gün ve saatleri yazıyoruz. Ancak öğretim için en uygun zaman beceriyi kullanmaya ihtiyaç duyduğu zamandır. Diş fırçalama becerisi için en uygun zaman yemekten sonradır. Bu noktada aileye ve özellikle annelere çok iş düşmektedir. Becerinin sürekliliğinin ve genellemesinin sağlanmasında ailenin gayreti çok önemlidir. Gerekirse öğretim için fırsatlar yaratmalıdır. Öğretmen ve aile koordine halinde olmalıdır.Öğrencinin sabah kalktığında ,akşam yatmadan önce dişlerini fırçalanması çalışılabilir.
8 )ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Açık anlatım ve aşamalı yardım yani ipucunun sistematik olarak verilmesi ve geri çekilmesi
9 ) ÖĞRETİM OTURUMU

Öğretmen öğrenciyi daha rahat kontrol etmek ve ipucu verirken kolaylık olsun diye öğrencinin kullandığı elinden tarafta durur. Öğretmen,öğrenciye evet hazır mısın şimdi seninle diş fırçalama becerisini çalışacağız denir.Öğrenciden “evet hazırım”cevabını aldıktan ve dikkatini sağladıktan sonra öğrenciye niçin dişlerimizi fırçaladığımızı açıklarız.Çürük diş resimlerinin bulunduğu resimli kartlar öğrenciye tek tek gösterilir ve üzerinde konuşulur.Dişlerini düzenli bir şekilde fırçalamazsa kendi dişlerinin de böyle olabileceği uygun şekilde anlatılır.Bu becerinin öğreniminde öğrenciyi olumlu etkileyecektir ve dişlerini fırçalamaya istek duymasını sağlayacaktır.

Öğretmen öğrenciye şimdi bak ve beni izle der. Öğretmen açık anlatım yöntemiyle beceriyi açık ve yalın bir anlatımla uygulayarak her basamağı sözel olarak açıklayarak öğrenciye sunar.

Öğretmen, öğrenciye beceriyle ilgili ana yönergeyi verir.”Dişlerini fırçala.”Öğrencinin bağımsız yaptığı basamaklar, ölçüt bağımlı ölçü aracımızdaki bağımsız sütununa işaretlenir. Öğrenci bir beceri basamağını yapamaz ya da hatalı yaparsa durdurulur ve öğretmen o beceri basamağı ile ilgili sözel ipucunu verir. Örneğin “diş fırçasına macun sür.”Eğer öğrenci sözel ipucu verdiğimizde beceri basamağını yaparsa ölçüt bağımlı ölçü aracımızdaki sözel ipucu sütununu işaretliyoruz. Öğrenci sözel ipucu verdiğimizde de beceri basamağını yapamazsa öğretmen bu basamağı şimdi beni dikkatle takip et diyerek, kendisinde olan aynı özellikleri taşıyan boyayı alarak beceri basamağını hem yapar, hem de ne yaptığını sözel olarak açıklar.Sonra öğrenciden hem yapıp hem de açıkladığı beceri basamağını gerçekleştirmesi için sözel yönerge verir.öğrenci beceri basamağını öğretmenin model olması sonucu yaparsa ,ölçüt bağımlı ölçü aracımızda ilgili basamağın karşısına model olma sütununu işaretleriz.Öğrenci model olunduğunda da beceri basamağı kısmi fizikselden tam fiziksel yardıma doğru bir sıra halinde fiziksel yardımla beceri basamağının yapılmasına yardım eder. Öğretmen, öğrenciye “devam et “ der ve kalan basamakların öğretimine aynı şekilde devam edilerek tüm basamaklar bitirilir.

Diş fırçamla becerisinin tüm basamaklarının öğretimi bittikten sonra öğrenciye becerinin ana basamaklarının olduğu resimli kartlar verilir. Bu kartları uygun şekilde sıralamasını isteriz. Ayrıca bu resimler üzerine konuşuruz. Burada ne yapıyor,bundan sonra ne yapacak gibi vs.

Öğretmen, öğrenciye çalışmaya katıldığı için, kendisini dikkatle dinlediği için, söylediklerini yaptığı için teşekkür eder. Çalışma sırasında kazandığı pekiştireçleri öğrenciye verir.

10 ) KAZANILAN BECERİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Öğrenci diş fırçalama becerisini bağımsız olarak yapmaya başladıktan sonra becerinin yapılmasının sürdürülmesi sağlanmalıdır. Öğrenilen becerinin sürekliliğini sağlamak için öğrenciye sürekli fırsatlar yaratmalı ve ihtiyaç duyması sağlanmalıdır.Ayrıca öğrencinin girişimleri desteklenmeli ve pekiştirlmelidir. Pekiştireçler sistematik olarak geri çekilmeli ve en sonunda öğrencinin dişlerini bağımsız olarak fırçalaması kendisi için pekiştireç olması sağlanmalıdır.

11 ) KAZANILAN BECERİNİN GENELLEMİSİNİN SAĞLANMASI
Diş fırçalama becerisinin genellemesinin sağlanması aşamasında öğrenci beceriyi başka kişilerin varlığında, başka araç-gereçlerle ve başka yönergeler verildiğinde de yapması sağlanmalıdır. Ayrıca eğitim ortamında uyarlamalar yapıldıysa bunlarda sistematik olarak kaldırılabilir. Öğrenciye dişlerini fırçalaması için sürekli fırsatlar yaratılmalıdır. Öğrencinin başka özellikler gösteren diş fırçası ve macunlarını kullanarak dişlerini fırçalaması sağlanmalıdır. Öğrenci sabah kalktığında, akşam yatmadan önce, misafirliğe gittiklerinde de dişlerini fırçalamalıdır.

Genellemenin son aşaması ise öğrencinin dişlerini fırçalamaya gereksinim duyduğunda yönerge beklemeden dişlerini fırçalamasıdır.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt