Akraba Evliliği Riskleri ve Neden Olduğu Hastalıklar


EroL

EroL

Emekli Yönetici
Akraba evliliğinin sakıncaları herkesçe bilinmesine rağmen süregelmeye devam etmektedir. Akraba evliliğinin bebek üzerinde etkileri ve akraba evliliğinin riskleri hakkında, maddeler halinde ve vikipedi bilgilerinin de yer aldığını önemli bilgiler makalemizin devamında.

Ülkemizde her gün binlerce kişi izdivaç ediyor. Akraba evliliklerinin bu evliliklerden farkı nedir?

Aynı soydan gelen kişilerin yaptığı evliliğe AKRABA EVLİLİĞİ denir. Akrabalık; anne soyundan gelebileceği gibi baba soyundan da gelebilir. Her ikisi de aynı derecede ehemmiyetlidir.

Akraba evliliği genel olarak iki derecede incelenir:

Anne veya babalarından biri kardeş olan bir çiftin yaptığı evliliklere 1.DERECE AKRABA EVLİLİĞİ (Kuzen Evlilikleri) denir.
Büyükanne veya büyükbabalarından biri kardeş olan çiftlerin yaptığı evliliklere ise 2.DERECE AKRABA EVLİLİĞİ (Torun Evlilikleri) denir.
Türkiye"de evliliklerin yüzde 20"sini oluşturan akraba evliliklerinde özürlü çocuk doğma rizikosu iki katına çıkıyor. Bu yüzden akraba evliliği yapmayı tasarılayan çiftlere izdivaç etmeden önce kesin genetik danışmanlık almaları teklifliyor.
Her akraba evliliği sakat bebekle sonuçlanır gibi bir genelleme yapılamaz. Ancak diğer taraftan oluşabilecek sakatlık rizikosunun normal evliliklere göre 2 kat arttığı da unutulmamalıdır.

Akraba evliliklerinin çocuklardaki tesiri nasıl oluşur?

Her çocuk anne ve babanın özelliklerini taşır. Anne babanın özellikleri kromozomlar üzerindeki genlerle çocuklara taşınır. Bu genler bir çifttir. Aynı soydan gelen kişilerin gen özellikleri benzerdir.

İrsiyetin taşıyıcısı genlerdir. Bizler nesiller öncesinden gelen atalarımızın bize armağan ettiği genetik irsiyetle hayata başlamaktayız. Vücudumuzun büyüyüp gelişmesi ve çalışması genlerimizin kontrolü altındadır. Hayatın temel taşı olan genler, bir DNA molekülündeki belirli bir özellik içeren kesitine verilen isimdir. Her bir gen veyahut birkaç gen kümesi bizdeki bir özelliğin bilgisini içerir. Anne ve babadan eşit olarak geçen genler, bizdeki tüm hayat duvarlarını örer. Genler hücrelerde bulunan kromozomların bölümleridir. Dolayısıyla genler, kromozomlarla beraber çoğalarak, hücre ayrıldıkça yeni hücrelere geçerler. Kişide her genin, biri anneden biri babadan gelmiş olan iki kopyası (aleli) bulunur. Bazen genin bir kopyasının yapısı bozuktur ve bu bozuk kopya yüzde elli ihtimalle çocuğuna geçer. Bozuk bir gen, kişinin bir takım vücut işlevlerinin bozulmasına kapı aralar.
İnsanlar bir hayli kalıtsal hastalığın genini taşır. Normal aile yapısında da gebelikte çocuğun hastalıklı doğma ihtimali %, taşıyıcı olma ihtimali P, genin bozuk kopyasını hiç almamış olma ihtimali ise %'tir. Akraba evliliklerinde aynı soydan geldikleri için anne ve babanın aynı genin bozuk kopyasını taşıma, başka bir deyişle hastalığın taşıyıcısı olma ihtimali çok yüksek olduğundan çocuklarında hastalıkların oluşma talihi çok daha fazladır.

İşte akraba ile izdivaç etme, zarar veren baskın ve çekinik genlerin peş peşe gelerek frekanslarının çakışması neticesi ortaya çıkma ihtimalini artırdığından genetik hastalıkların görülmesine sebep olabilmektedir. Bunların çocukta görülmesi için ana ve babanın her ikisinin de en az bir zararlı çekinik gene sahip olması gerekir.
Her ikisi de bir bozuk gen taşıyan anne babadan doğan çocuklar sağlam geni alırsa SIHHATLİ olur.
Anne veya babadan bir sağlam bir hastalıklı gen alırsa TAŞIYICI olur. Kendileri hastalanmasa dahi hastalığı bir sonraki nesile taşırlar. İzdivaç ettiğinde hastalıklı çocuk sahibi olma ihtimali vardır.
Anne ve babanın her ikisinden de hastalıklı gen alan çocuk HASTALANIR.
Akraba dışı evliliklerde hasta çocuk sahibi olma ihtimali düşüktür!

Akraba Evliliklerinde En Sık Rastlanan Hastalıklar

Kan Hastalıkları
Göz, kulak, kalp ve şeker hastalıkları,
Zeka geriliği, fenilketonüri
Vücut yapısındaki bozuklukları sayabiliriz.

Bunların yanında hastalıklı çocukların topluma ve ailesine getirdiği yük ve meseleler da çok ehemmiyetlidir. Hasta çocuğun yaşam kalitesi çok düşük olacak, ilaçlara ve etrafına bağımlı olarak yaşayacak belki de toplumdan itilecektir. Hasta çocuğa sahip olan anne baba hem parasal, hem içsel yük altında kalarak yıpranacaklardır.

Akraba haneliği yapanların sıhhatli çocuğu olabilir mi?

Olabilir ancak akraba evliliği yapanlarda diğer evliliklere göre riziko artmaktadır. Aileleri yanıltan en ehemmiyetli nokta, kendi aile ve etraflarında başkalarının yaptıkları akraba evliliklerinden sıhhatli çocuklar doğmasıdır. Bu olay aileleri akraba evliliği yapmak üzere cesaretlendirmektedir. Oysa akraba evliliği her gebelikte rahatsız çocuk mananına gelmemektedir. Akraba evliliği yapan bir takım aileler sıhhatli çocuk sahibi olabilirken diğerlerinde rahatsız çocuklar olabilir. Ailenin eski gebeliklerinden sıhhatli çocukları olması daha sonraki gebeliklerdeki riziko olmadığını göstermeyeceği gibi, önceden hasta çocukları olması sıhhatli çocuklarının olmayacağını da göstermez.

Akraba evliliği düşünen veya evli olan ve çocuk sahibi olmak isteyen akraba evlilerine önerilebilecek bir husus vardır. Genetik danışmanlık almaları gerekir. Konunun uzmanı olan kişiler tarafından olası olduğunca gerilere gidilerek fertlerin SOYAĞAÇ ları çıkarılır ve doğuracakları çocuklarda olabilecek hastalıklar ile ilgili onlara teferruatlı bilgiler verilir.
 
zombaka

zombaka

Üye
Kim akrabasıyla evlenir akraba demek kardeş demektir
 
Üst Alt